UNIEWINNIENIE 15.11.2016 R.
15 listopada 2016

W dniu 24.09.2015 r. doprowadziliśmy do zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz naszego klienta odszkodowania w kwocie 9.000,00 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 6.000,00 zł.

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE ARESZTOWANIE
24.09.2015 r.

W dniu 24.09.2015 r. doprowadziliśmy do zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz naszego klienta odszkodowania w kwocie 9.000,00 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 6.000,00 zł.

Wyrokiem z dnia 24.09.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, iż tymczasowe aresztowanie naszego klienta było niewątpliwie niesłuszne.

W związku z powyższym zasądził od Skarbu Państwa na rzecz naszego klienta odszkodowanie w kwocie 9.000,00 zł, jako zwrot kosztów obrony. Ponadto, Sąd Okręgowy zasądził zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z 28 dniowym pobytem w areszcie w wysokości 6.000,00 zł.