UNIEWINNIENIE 15.11.2016 R.
15 listopada 2016
ZWOLNIENIE ZATRZYMANYCH
9 stycznia 2017

Doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku częściowo uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mocą którego nasz klient został...

CZĘŚCIOWE UCHYLENIE WYROKU
17.11.2016 R.

W dniu 15.11.2016 r. doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie wyroku uniewinniającego naszego klienta spod stawianych mu zarzutów tj. przestępstw stypizowanych w art. 200 § 1 kodeksu karnego (obcowanie płciowe z małoletnim) oraz 208 kodeksu karnego (rozpijanie małoletniego).