UCHYLENIE WYROKU 25 LAT POZBAWIANIA WOLNOŚCI
20 września 2017
Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze
16 stycznia 2018

W dniu 30 listopada 2017 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa, którego przedmiotem był czyn z art. 191 paragraf 1 k.k tj. groźba bezprawia w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.

UMORZENIE ŚLEDZTWA

W dniu 30 listopada  2017 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa, którego przedmiotem był czyn z art. 191 paragraf 1 k.k tj. groźba bezprawia w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.

Jednym ze znamion powyższego czynu jest wzbudzenie w zagrożonym uzasadnionej obawy spełnienia groźby. W przypadku niestwierdzenia takiej obawy, czy to według kryteriów obiektywnych czy subiektywnych, należy uznać, że czyn nie zawiera znamion czynu zarobionego, a co za tym idzie, wszczęte postępowanie karne winno zostać umorzone.