UMORZENIE ŚLEDZTWA
6 grudnia 2017
Stwierdzenie przewlekłości postępowania.
16 marca 2018

W dniu 19 grudnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia odmawiającego naszemu klientowi...

Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze

W dniu 19 grudnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia odmawiającego naszemu klientowi przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nie zawsze musi skutkować koniecznością odbycia tej kary w całości. W wyjątkowych sytuacjach sąd może bowiem udzielić przerwy w wykonaniu tej kary. Takimi sytuacjami mogą być: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary, a także ważne względy rodzinne lub osobiste.