Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze
16 stycznia 2018
Umorzenie postępowania art. 59 a.
28 marca 2018

W dniu 01 marca 2018 r. doprowadziliśmy do stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie przewlekłości postępowania toczącego się przeciwko klientowi naszej kancelarii.

Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze

W dniu 01 marca 2018 r. doprowadziliśmy do stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie przewlekłości postępowania toczącego się przeciwko klientowi naszej kancelarii. Jednocześnie sąd przyznał kwotę 3.000,00 zł tytułem odszkodowania, zarządził zwrot opłaty od skargi oraz wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika.