Uniewinnienie 28.06.2018
4 lipca 2018
Zarządzenie wykonania kary 17.11.2020
23 listopada 2020

W dniu 11 czerwca 2018 r. doprowadziliśmy do nieuwzględnienia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec klienta naszej kancelarii.

Nieuwzględnienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania 11 czerwca 2018 r.

W dniu 11 czerwca 2018 r. doprowadziliśmy do nieuwzględnienia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec klienta naszej kancelarii.

W ślad za nasza argumentacją sąd uznał, że co prawda zaistniała przesłanka ogólna zastosowania tymczasowego aresztowania (wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa), ale nie zaistniała przesłanka szczególna (obawa matactwa).