Umorzenie postępowania art. 59 a.
28 marca 2018
Uniewinnienie 28.06.2018
4 lipca 2018

W dniu 29 marca 2018 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie postępowania wobec klienta naszej kancelarii na podstawie uchylonego już art. 59 a k.k.

Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze

W dniu 29 marca 2018 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie postępowania wobec klienta naszej kancelarii na podstawie uchylonego już art. 59 a k.k.

Przepis ten umożliwiał umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego w sytuacji naprawienia przez oskarżonego szkody.  Został niestety uchylony i teoretycznie nie znajduje już zastosowania. Udało nam się jednak przekonać sąd, że na zasadzie art. 4 k.k. wciąż można go stosować do czynów popełnionych przed jego uchyleniem.