Nieuwzględnienie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania 11 czerwca 2018 r.
4 lipca 2018
Przewlekłość postępowania 25.11.2020 r.
2 grudnia 2020

W dniu 17.11.2020 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie postanowienia o zarządzeniu wykonania kary roku pozbawiania wolności wobec klienta naszej kancelarii i umorzenia postępowania.
Dzięki naszym działaniom nasz klient nie będzie musiał odbywać kary pozbawienia wolności, a co więcej ma spore szanse na uzyskanie odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności.