Przewlekłość postępowania 25.11.2020 r.
2 grudnia 2020

W dniu 27.11.2020 r. doprowadziliśmy do uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia.

W imieniu klienta naszej kancelarii złożyliśmy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  Prokuratura Rejonowa (jak to ma w zwyczaju) umorzyła dochodzenie nie przeprowadzając kluczowych dowodów. Złożyliśmy zażalenie na w/w postanowienie, które zostało uwzględnione przez prokurę nadrzędną tj. Prokuraturę Okręgową. Swoją drogą, nie często to się zdarza, aby prokuratura uchylała własne postanowienia. Zazwyczaj przesyłają zażalenie do sądu, aby ten rozstrzygnął czy zażalenie jest zasadne czy nie.