Sprawy karne

Pomoc adwokacka w sprawach karnych

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem tylko adwokat (osoba uprawniona do wykonywania zawodu adwokata i aplikant adwokacki zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. "Prawo o adwokaturze") ma prawo do obrony podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnym (sprawy karne). Wskazana regulacja ma za zadanie zapewnienie, aby pomocy prawnej w tej niezwykle istotnej dziedzinie prawa udzielały jedynie osoby o najwyższym stopniu przygotowania zawodowego do roli obrońcy (dobry adwokat od spraw karnych, aplikant adwokacki). Niemniej, nawet szeroka wiedza z zakresu prawa karnego musi być poparta również stosownym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw. Dobry mecenas od spraw karnych znający problematykę różnych przestępstw, może wiele pomóc. Na wczesnym etapie postępowania przyda się porada prawna oraz możliwa strategia działania.

Adwokaci karniści i aplikanci adwokaccy Naszej Kancelarii z siedzibą w Warszawie w powierzonych sprawach karnych stawiają sobie za cel, w zależności od zmiennych stanów faktycznych, albo doprowadzenie do uniewinnienia klienta od stawianych mu zarzutów albo do jak największego złagodzenia skutków prawno-karnej reakcji Państwa wobec niego.

Prawo karne – najczęściej prowadzone sprawy karne

Najczęściej prowadzone sprawy karne przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii:

  1. Oszustwo ( art. 286 k.k.)
  2. Kradzież z włamaniem ( art. 279 k.k.)
  3. Jazda pod wpływem alkoholu ( art. 178a k.k)
  4. Wypadek drogowy ( art. 177 k.k)
  5. Rozbój (art. 280 k.k.)

Najczęściej prowadzone sprawy karne wykonawcze przez adwokatów karnistów i aplikantów adwokackich Naszej Kancelarii to:

  1. Dozór elektroniczny (wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego)
  2. Odroczenie/przerwa wykonania kary

Udzielane przez mecenasa od spraw karnych porady, pomoc w zbieraniu materiału dowodowego oraz reprezentacja w sądzie to część oferty naszej kancelarii.