Uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia 27.11.2020 r.
21 grudnia 2020
Wyrok skazujący 22 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021

W dniu 02.06.2021 r. po raz kolejny doprowadziliśmy do uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w tej samej sprawie.

W imieniu klientki złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jej męża.

Prokurator prowadzący sprawę wydał jednak postanowienie o jej umorzeniu. Wówczas złożyliśmy zażalenie na to postanowienie, które zostało uwzględnione w całości.

Niestety, Prokurator prowadzący sprawę ponownie wydał postanowienie o jej umorzeniu. Konieczne okazało się zatem ponowne złożenie zażalenia, które ponownie zostało uwzględnione w całości.

Mamy nadzieję, że tym sprawa ruszy we właściwym kierunku :).