Uchylenie postanowienia o umorzeniu 02.06.2021 r.
14 czerwca 2021
01.07.2021 r. uchylenie postanowienia
3 lipca 2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. doprowadziliśmy do skazania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie dwóch sprawców pobicia klienta naszej kancelarii.

W lipcu 2019 r. dwóch mężczyzn bez żadnego powodu zaatakowało przechodzących w okolicy Dworca Centralnego w Warszawie dwóch innych mężczyzn.  W skutek napaści jeden z pokrzywdzony doznał złamania kości nosa i stłuczenia palca, zaś drugi złamania kości śródręcza oraz powierzchowne urazy głowy i kręgosłupa szyjnego.

Sąd uznał obydwu sprawców za winnych pobicia i skazał każdego z nich na karę 1 rok i 4 miesiące ograniczenia wolności (wykonywanie pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie) oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w kwotach 2.000 zł i 4.000 zł.

W dalszej kolejności skazani będą musieli pokryć koszty adwokata, który reprezentował jednego z pokrzywdzonych.