Wyrok skazujący 22 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021
20.07.2021 r. umorzenie postępowania
22 lipca 2021

Doprowadziliśmy do uchylenia postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: klient naszej kancelarii adwokackiej zlecił prace remontowo – budowlane, zleceniobiorca wziął zaliczkę i …. nigdy już się nie pojawił w miejscu zleconej pracy. Co ciekawe, nasz klient odkrył w późniejszym czasie, że osoba ta w podobny sposób zachowała się wobec innych osób. Wszystkie te okoliczności wskazują, iż doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa, stypizowanego w art. 286 k.k. Z niezrozumiałych względów, prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.
Na szczęście, profesjonalna pomoc adwokata karnisty doprowadziła do uchylenia zaskoczonego postanowienia i kontynuowania postępowania karnego w tej sprawie (adwokat sprawy karne warszawa, adwokata karnista warszawa).