01.07.2021 r. uchylenie postanowienia
3 lipca 2021
17.08.2021 r. przeszukanie
23 sierpnia 2021

W dniu 20 lipca 2021 r. doprowadziliśmy do umorzenia postępowania karnego przeciwko klientowi naszej kancelarii adwokackiej.

Ogłoszony naszemu klientowi zarzut dotyczył posiadania 0,12 g środka odurzającego w postaci marihuany. Ilość ta niewątpliwie jest ilością nieznaczną, a wręcz znikomą.
Niezwłocznie zatem sporządziliśmy wniosek o umorzenie postępowania z w/w przyczyny, który został uwzględniony przez prokuratora prowadzącego przedmiotowa sprawę.