20.07.2021 r. umorzenie postępowania
22 lipca 2021
06 września 2021 r. dobrowolne poddanie się karze
9 września 2021

W dniu 17 sierpnia 2021 r. doprowadziliśmy do przeszukania domu, w którym znajdowały się rzeczy pochodzące z przestępstwa i dowody w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę klienta naszej kancelarii adwokackiej.

W tej sprawie udzielamy pomocy prawnej osobie pokrzywdzonej popełnieniem przestępstwa przypłaszczenia (art. 284 k.k.)  i kradzieży (279 k.k.). Przestępstw tych dopuścił się mąż wobec żony.  Część rzeczy stanowiących majątek wspólny jest przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia (tak, możliwe jest przywłaszczenie rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego), zaś cześć rzeczy stanowiąca majątek osobisty naszej klientki jest przedmiotem przestępstwa kradzieży. Prokuratura wpierw umorzył dochodzenie w sprawie -co zostało skutecznie zaskarżone, a następnie unikał przeprowadzenia przeszukania domu potencjalnego sprawcy w celu znalezienia przedmiotowych rzeczy. Finalnie, doprowadziliśmy do przeszukania i odnalezienia licznych rzeczy będących przedmiotem tej sprawy.