17.08.2021 r. przeszukanie
23 sierpnia 2021
24.09.2021 r. – naprawienie szkody.
24 września 2021

W dniu 6 września 2021 r. udało nam się doprowadzić do uzyskania korzystnego dla klienta wyroku.
Mianowicie, klient naszej kancelarii adwokackiej został oskarżony o  popełnienie przestępstwa z art. 297 k.k. (przestępstwo oszustwa kredytowego) i art.  286 k.k. (przestępstwo oszustwa).

Przestępstwa te są zagrożone, odpowiednio karą pozbawienia wolności od 3 mc do 5 lat i karą pozbawienia wolności od 6 mc do 8 lat. W negocjacjach z  prokuratorem udało nam się uzyskać jego zgodę na  karę innego rodzaju tj. ograniczenia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, polegającej na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej w wymiarze 25 godzin miesięcznie.

Powyższe zaakceptował Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie, który wydał wyrok w trybie dobrowolnego poddania się karze w zaproponowanym przez nas rodzaju i wymiarze.