06 września 2021 r. dobrowolne poddanie się karze
9 września 2021
Wyrok 17 listopada 2021 r.
20 grudnia 2021

W dniu 24.09.2021 r. udało nam się doprowadzić do pojednania pokrzywdzonego z oskarżonym o popełnienie przestępstwa kradzieży .tj. czyn z art. 278 k.k. i naprawienia szkody.

Tego typu zdarzenie może mieć decydujące znaczenie dla losów postępowania karnego i warto podjąć tego typu starania – w zależności oczywiscie od stanu faktycznego sprawy i przyjętej linii obrony przez oskarżonego i jego obrońcę. Przede wszystkim, wobec sprawcy, który dobrowolnie naprawił szkodę sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (kara poniżej dolnego zagrożenia lub łagodniejszego rodzaju np. zamiast kary pozbawienia wolności kara grzywny) lub odstąpić od jej wymierzenia (w takim przypadku sąd nie wymierza  w ogóle kary).

Co więcej, przez pewien okres obowiązywał przepis umożliwiając umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego  w sytuacji pojednania ze sprawcą przestępstwa  i naprawienia szkody. Ten przepis wciąż udaje nam się stosować w sprawach o czyny, które miały miejsce w tym okresie – i tak też jest w tej sprawie.
W tego typu sprawach bardzo często adwokat od spraw karnych (adwokat sprawy karne)  pozwala osiągnąć pozytywny wynik postępowania karnego nawet pomimo stwierdzonego sprawstwa oskarżonego,