24.09.2021 r. – naprawienie szkody.
24 września 2021
10 grudnia 2021 r. – przepadek dowodów rzeczowych
3 stycznia 2022

W dniu 17 listopada 2021 r. zespołowi naszej kancelarii adwokackiej udało się doprowadzić do uzyskania korzystnego wyroku w sprawie toczącej się przez Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie. Klient naszej kancelarii adwokackiej oskarżony został o popełnienie przestępstwa rozboju z art 280 k.k. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 2 lat do 12 pozbawienia wolności. Jest to zatem poważne przestępstwo zagrożone bardzo surową karą. Co więcej, w myśl aktualnych przepisów tak wysokiej kary tj. 2 lat (jest to kara minimalna) nie można orzec w zawieszeniu jej wykonania. Dzięki aktywności doświadczonego adwokata od spraw karnych udało się przekonać sąd (a także prokuratora) do zastosowania tzw. przypadku mniejszej wagi i wymierzenia kary 1 roku pozbawienia wolności oraz warunkowe zawieszenie wykonania tej kary na okres próby 3 lat.