Wyrok 17 listopada 2021 r.
20 grudnia 2021
18 stycznia 2022 r.
26 stycznia 2022

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie uwzglednił nasze zażalenie na postanowienie w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych.

Mianowicie, sąd skazując oskarżonego orzekł przepadek dowodów rzeczowych zgromadzonych w sprawie. Rozstrzygnięcie to było o tyle niekorzystne dla oskarżonego, gdyż dotyczyło bardzo wartościowego sprzętu elektronicznego (telefony, dyski sieciowe etc.). Sprawa była o tyle trudna, że sąd miał co do zasady rację orzekając ich przepadek tj. służyły do popełniane przestępstwa.
Na szczęście dla klienta naszej kancelarii, doświadczony adwokat od spraw karnych przekonał sąd, iż zasadnym nie jest przepadek urządzenia, ale zapisanych na nim danych. W konsekwencji powyższego sąd orzekł skasowanie przedmiotowych danych i zwrot urządzenia oskarżonemu.