08.02.2022 odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności
10 lutego 2022
07 marca 2022 r. – umorzenie postępowania
7 marca 2022

W dniu 17.02.2022 r. otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ umarzające postępowanie karne w zakresie dwóch czynów zabronionych – przestępstw kradzieży z art. 278 k.k. zarzucanych klientce naszej kancelarii.
Postanowienie to było wynikiem podjętych przez naszych adwokatów skutecznych działań zmierzających do pojednania z pokrzywdzonymi i naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Zastosowanie znalazł przy tym nieobowiązujący aktualnie przepis umożliwiający takie umorzenie postępowania karnego. Dzięki temu zabiegowi udało się umorzyć wszystkie czyny zarzucane klientce naszej kancelarii adwokackiej.