07 marca 2022 r. – umorzenie postępowania
7 marca 2022
09 kwietnia 2022 r. – zwolnienie zatrzymanego.
13 maja 2022

W dniu 23 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, rozpoznawał wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowani wobec klienta naszej kancelarii. Sprawa była o tyle trudna, iż pozostawał on pod bardzo poważnym zarzutem zagrożonym kara pozbawienia wolności na czas od lat 2 do lat 12, a przy tym pozostawał szereg świadków do przesłuchania. Zachodziła zatem podstawa stosowania aresztu w postaci zagrożenia wysoką kara, a przy tym możliwym matactwem procesowym. Tymczasem, doświadczony adwokata od spraw karnych z naszej kancelarii zdołał przekonać sąd, iż nie zachodzi podstawowa tj. ogólna przesłanka procesowa w postaci dużego prawdopodobieństwa popełniania zarzucanego czynu. w skutek powyższego sąd nie uwzglednił wniosku prokuratora o zastosownaie tymczasowego aresztowania i nakazał natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.