09 kwietnia 2022 r. – zwolnienie zatrzymanego.
13 maja 2022
10 czerwca 2022 r. uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia
13 lipca 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał wniosek prokuratora o przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec klienta naszej kancelarii na okres kolejnych 3 miesięcy. Doświadczony adwokat od prawa karnego z naszej kancelarii wpierw złożył pisemną odpowiedź na wniosek prokuratora, a następnie na posiedzeniu przekonywał sąd o bezzasadności złożonego przez prokuratora wniosku. Finalnie udało się przekonać sąd do nieuwzględnienia wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania, zaś prokurator zmuszony był zwolnić naszego klienta do domu.