25.05.2022 r. odmowa przedłuzenia aresztu
8 czerwca 2022
22 czerwca 2022 r. umorzenie śledztwa ws. oszustwa art. 286 k.k.
13 lipca 2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uwzględnił zażalenie adwokata z naszej kancelarii na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia.
Sprawa dotyczy zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę klienta naszej kancelarii. Prokurator dokonując błędnej oceny dowodów postanowił umorzyć sprawę i się już nią nie zajmować. Na szczęście skuteczne zażalenie na w/w postanowienie skutkowało jego uchyleniem. Tym samym, sprawa wróci do prokuratury i będą musiały być podjęte dalsze czynności celem wyjaśnienia sprawy. Doświadczony adwokat karnista realnie wpłynął na losy tej sprawy i zapewni jej dalszy prawidłowy przebieg.