Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

W ramach praktyki karnej adwokaci z Naszej Kancelarii zajmują się prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie. Odszkodowania takiego można domagać się przede wszystkim gdy dana osoba w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji została skazana na łagodniejszą karę, lub gdy dana osoba została niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowana lub zatrzymana.

W Naszej Kancelarii zdajemy sobie sprawę, że w Polsce instytucja tymczasowego aresztowania bądź zatrzymania bywa często nadużywana. Zdarzają się sytuacje, gdzie ten najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy jest stosowany pomimo tego, że nie ma dowodów na udział danej osoby w przestępstwie. W takich sytuacjach, poza podjęciem działań zmierzających do uchylenia aresztu możliwe jest także dochodzenie od Skarbu Państwa stosownej rekompensaty.
Rekompensata ta obejmuje:

  • odszkodowanie, które stanowi wynagrodzenie za szkody materialne poniesione w związku z aresztem a więc najczęściej utracone zarobki i poniesione koszty; oraz
  • zadośćuczynienie, które stanowi rekompensatę za straty niematerialne takie jak doznane krzywdy, negatywne przeżycia związane z przebywaniem w areszcie lub zakładzie karnym, utrata dobrego imienia oraz szereg innych.

Jeśli znaleźli się Państwo w którejś ze wskazanych powyżej sytuacji zapraszamy do kontaktu z Nasza Kancelarią. Nasi adwokaci gruntownie przeanalizują Państwa sprawę, doradzą czego można się w niej będzie domagać, pomogą w gromadzeniu materiału dowodowego oraz w odpowiednim sformułowaniu żądań, oraz z zaangażowaniem będą bronić Państwa interesu przed Sądem.