sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, powołanym do rozpatrywania skarg osób, których prawa zostały naruszone, a zostały zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych. Akty te chronią podstawowe prawa człowieka takie jak prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach.

W związku z ratyfikacją przez Polskę postanowień Konwencji w dniu 19 stycznia 1993 r., również obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do wystąpienia ze skargą do Trybunału za naruszenie ich praw przez władze publiczne – sądy, administrację państwową, samorządową.

Co prawda wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest ograniczone przymusem adwokacko – radcowskim, to jednak warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wbrew obiegowej opinii, napisanie przedmiotowej skargi określone jest wieloma rygorami zarówno materialnymi, jak i formalnymi, które wielu ludzi sporządzając skargę samodzielnie po prostu pomija. W tej sytuacji swoją wiedzą oraz doświadczeniem służyć mogą adwokaci z Naszej Kancelarii, którzy po gruntownym przeanalizowaniu Państwa sprawy pomogą przygotować skargę na najwyższym poziomie.

Jako ciekawostkę dodać można, iż najczęstszym przedmiotem skarg wnoszonych przez naszych obywateli jest przewlekłość postępowania sądowego. Kiedy Trybunał orzekał w polskich sprawach dotyczących przewlekłości, wysokość zadośćuczynienia wynosiła przeciętnie od 3000 do 5000 euro. Dla porównania, średnie odszkodowanie zasądzane przez polskie sądy wynosi do 2500 zł, a w wielu sprawach, pomimo rzeczywistego wystąpienia przewlekłości, sądy nie stwierdzają jej zaistnienia w ogóle i nie zasądzają zadośćuczynienia. Świadczy to tylko o tym, że warto walczyć o swoje prawa również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz kontaktowy

  Siedziba kancelarii – Warszawa

  Kancelaria Adwokacka
  Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
  (skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
  00-897 Warszawa

  Dane kontaktowe

  Sekretariat: (48) 22 308-55-00

  Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

  Godziny otwarcia kancelarii

  Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

  W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h