Ponad 10 lat doświadczenia w sprawach karnych.

AKTUALNOŚCI

3 stycznia 2022

10 grudnia 2021 r. – przepadek dowodów rzeczowych

W dniu 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie uwzglednił nasze zażalenie na postanowienie w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych. Mianowicie, sąd skazując […]
20 grudnia 2021

Wyrok 17 listopada 2021 r.

W dniu 17 listopada 2021 r. zespołowi naszej kancelarii adwokackiej udało się doprowadzić do uzyskania korzystnego wyroku w sprawie toczącej się przez Sądem Rejonowym dla Warszawy […]
24 września 2021

24.09.2021 r. – naprawienie szkody.

W dniu 24.09.2021 r. udało nam się doprowadzić do pojednania pokrzywdzonego z oskarżonym o popełnienie przestępstwa kradzieży .tj. czyn z art. 278 k.k. i naprawienia szkody. […]
9 września 2021

06 września 2021 r. dobrowolne poddanie się karze

W dniu 6 września 2021 r. udało nam się doprowadzić do uzyskania korzystnego dla klienta wyroku. Mianowicie, klient naszej kancelarii adwokackiej został oskarżony o  popełnienie przestępstwa […]
23 sierpnia 2021

17.08.2021 r. przeszukanie

W dniu 17 sierpnia 2021 r. doprowadziliśmy do przeszukania domu, w którym znajdowały się rzeczy pochodzące z przestępstwa i dowody w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę […]
22 lipca 2021

20.07.2021 r. umorzenie postępowania

W dniu 20 lipca 2021 r. doprowadziliśmy do umorzenia postępowania karnego przeciwko klientowi naszej kancelarii adwokackiej. Ogłoszony naszemu klientowi zarzut dotyczył posiadania 0,12 g środka odurzającego […]
3 lipca 2021

01.07.2021 r. uchylenie postanowienia

Doprowadziliśmy do uchylenia postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: klient naszej kancelarii adwokackiej […]
25 czerwca 2021

Wyrok skazujący 22 czerwca 2021 r.

W dniu 22 czerwca 2021 r. doprowadziliśmy do skazania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie dwóch sprawców pobicia klienta naszej kancelarii. W lipcu 2019 […]
14 czerwca 2021

Uchylenie postanowienia o umorzeniu 02.06.2021 r.

W dniu 02.06.2021 r. po raz kolejny doprowadziliśmy do uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w tej samej sprawie. W imieniu klientki złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu […]