sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 04 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uwzględnił nasz wniosek o wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec klienta naszej kancelarii w w systemie dozoru elektronicznego.

Nasz klient miał orzeczoną karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Był już w trakcie wykonywania tej kary tj. przebywał w zakładzie karnym. Był też osobą karaną za wcześniejsze przestępstwo. Powyższe nie przeszkodziło adwokatowi od spraw karnych w uzyskaniu zgody sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W ramach w/w systemu skazany ma możliwość wykonywania pracy i przebywania poza domem.

Adwokat karnista odpowiadał za merytoryczne prowadzenie w/w sprawy.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h