sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Sąd Okręgowy w Suwałkach odmówił klientowi naszej kancelarii adwokackiej warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Po skutecznym zażaleniu adwokata z naszej kancelarii powyższe postanowienie zostało uchylone do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Suwałkach warunkowo zwolnił klienta naszej kancelarii adwokackiej z odbycia reszty katy pozbawienia wolności. Tym samym, nasz klient nie musiał odbywać reszty kary w wymiarze ponad roku pozbawienia wolności.

Pomoc prawna adwokata karnisty z naszej kancelarii adwokackie zapewniła skazanemu ponad rok wolności.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h