sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 10 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uwzględnił zażalenie adwokata z naszej kancelarii na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia.
Sprawa dotyczy zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę klienta naszej kancelarii. Prokurator dokonując błędnej oceny dowodów postanowił umorzyć sprawę i się już nią nie zajmować. Na szczęście skuteczne zażalenie na w/w postanowienie skutkowało jego uchyleniem. Tym samym, sprawa wróci do prokuratury i będą musiały być podjęte dalsze czynności celem wyjaśnienia sprawy. Doświadczony adwokat karnista realnie wpłynął na losy tej sprawy i zapewni jej dalszy prawidłowy przebieg.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h