sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 09 kwietnia 2022 r.klient naszej kancelarii został zatrzymany prze funkcjonariuszy policji KRP IV w Warszawie pod zarzutem posiadania zabronionych przez ustawę środków odurzających w postaci tzw. maruihuany i mefedronu. Przest ępstw posiadania środków odurzajacych zagrożone jest kara do lat 3. W przypadku znacznej ilości tych środków zagrożenie karą wzrasta i wynosi od roku do lat 10. W przypadku mneijszej wagi, ustaw aprzewiduje kare grzywny, ograniczenia wolności, pozbaweinia wolnosci do roku.

Po interwencji doświadczonego adwokata od spraw karnych z naszej kancelarii zatrzymany został zwolniony po wykonaniu podstawowych czynności procesowych w postaci ogłoszenia zrzutów.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h