sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 25 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał wniosek prokuratora o przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec klienta naszej kancelarii na okres kolejnych 3 miesięcy. Doświadczony adwokat od prawa karnego z naszej kancelarii wpierw złożył pisemną odpowiedź na wniosek prokuratora, a następnie na posiedzeniu przekonywał sąd o bezzasadności złożonego przez prokuratora wniosku. Finalnie udało się przekonać sąd do nieuwzględnienia wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania, zaś prokurator zmuszony był zwolnić naszego klienta do domu.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h