sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 10 listopada 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu uwzględnił naszą skargę na naruszenie praw naszego klienta w postępowaniu karnym. Skarga ma numer 15466/19 , zaś wyrok w tej sprawie można ją odnaleźć na oficjalnej stronie ETPCz.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił wszystkie nasze zarzuty odnośnie wadliwości procedowania w zakresie przedłużania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a przy tym zasądził 4.600 euro zadośćuczynienia i 2.677 euro kosztów procesu. Najważniejsza jest jednak satysfakcja, że nasze zarzuty w trakcie postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie były uzasadnione, zaś to sąd wadliwie procedował dopuszczając się obrazy przepisów prawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h