W dniu 10 listopada 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu uwzględnił naszą skargę na naruszenie praw naszego klienta w postępowaniu karnym. Skarga ma numer 15466/19 , zaś wyrok w tej sprawie można ją odnaleźć na oficjalnej stronie ETPCz.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił wszystkie nasze zarzuty odnośnie wadliwości procedowania w zakresie przedłużania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a przy tym zasądził 4.600 euro zadośćuczynienia i 2.677 euro kosztów procesu. Najważniejsza jest jednak satysfakcja, że nasze zarzuty w trakcie postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie były uzasadnione, zaś to sąd wadliwie procedował dopuszczając się obrazy przepisów prawa.