sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 16 sierpnia 2022 r. sąd na posiedzeniu umorzył postępowanie karne przeciwko klientce naszej kancelarii adwokackiej.

Wobec klientki naszej kancelarii został wniesiony akt oskarżenia o przestępstwo z art. 286  k.k. tzw. oszustwa. Opis czynu w akcie oskarżenia został jednak wadliwie dokonany tj. zabrakło w nim znamienia tego przestępstwa w postaci wprowadzenie w błąd (oszustwo polega na wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).  Tymczasem, w myśl aktu oskarżenia oszustwo miało polegać jedynie na niewywiązaniu się z umowy – co nie jest przestępstwem. Co więcej, pokrzywdzony również nie wskazywał na jakiekolwiek wprowadzenie w błąd.

Mając na uwadze powyższe, sąd stwierdził, iż zarzucany oskarżonej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego i umorzył postępowanie.

Adwokaci karniści z naszej kancelarii adwokackiej udzielają pomocy prawnej w sprawach karnych. Adwokat od spraw karnych, adwokat prawo karne zapewni profesjonalną pomoc w sprawach karnych.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h