sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 23 maja 2023 r. udało się naszej kancelarii adwokackiej przekonać prokuratora do uchylenia postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego.

W grudniu 2022 r. prokurator zastosował wobec klientki naszej kancelarii adwokackiej środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000,00 zł. Wobec zmian w sytuacji życiowej podejrzanego zaistniały przesłanki uzasadniające zmianę stosowanego środka.  Doświadczony adwokat karnista z naszej kancelarii złożył stosowny wniosek i doprowadził do uchylenia przedmiotowego postanowienia.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h