sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 31 sierpnia 2022 r. adwokat od spraw karnych z naszej kancelarii doprowadził do uchylenia stosowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowana było stosowane wobec klienta naszej kancelarii adwokackiej w trakcie śledztwa. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego został skierowany do sądu akt oskarżenia, zaś sąd wyznaczył posiedzenie w sprawie rozważenia zasadności dalszego stosowania środka zapobiegawczego. Argumentacja obrońcy wskazująca na brak przesłanek do stosowania w.w środka znalazła uznanie w oczach sądu i skutkowała zwolnieniem z aresztu klienta naszej kancelarii adwokackiej. Adwokat sprawy karne  Warszawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h