Sprawy karne skarbowe

Prawo karne skarbowe stoi na straży interesów fiskalnych państwa. Prawo to, co do zasady przeanalizuje czyny zmierzające do uszczuplenia należności publicznoprawnej lub utrudniające czy też uniemożliwiające jej rzetelne wyliczenie. Świadome działania czy zaniechania w wyżej opisanym zakresie mogą skutkować orzeczeniem kary np. pozbawiania wolności lub grzywny (albo oby tym karom łącznie). Obrona w procesie karnym skarbowym może zmierzać nie tylko do uniewinnienia od zarzutu popełniania czynów zabronionych, ale też do wykorzystania instytucji tzw. dobrowolnego poddania się karze (która chroni w zasadzie przed ujawnieniem skazania w Krajowym Rejestrze Karnym).

Wobec powszechności obowiązków podatkowych przestępstwo karne skarbowe (lub wykroczenie) może stać się udziałem każdego z nas. Profesjonalna pomoc prawna adwokata z pewnością pomoże uchronić przed karząca ręką państwa lub złagodzić skutki przewidzianych prawem konsekwencji.