Zatrzymania

Rzetelna pomoc prawna podczas zatrzymania

W przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji lub innej służby państwowej Zespół Naszej Kancelarii adwokackiej gotowy jest zapewnić rzetelną pomoc prawną - podjąć niezwłoczne działania w celu zwolnienia osoby zatrzymanej, w tym nawiązania niezwłocznego kontaktu z osobą zatrzymaną i odbycia bezpośredniej z nią rozmowy oraz udziału w ewentualnym przesłuchaniu, które jest kluczowe dla dalszych losów postępowania karnego.

Jeśli nastąpi zatrzymanie przez policję, zaleca się niezwłoczne nawiązanie kontaktu z Kancelarią Adwokacką specjalizującą się w sprawach karnych, w celu zapewnienia pomocy prawnej adwokata karnisty lub aplikanta adwokackiego dla zatrzymanego, od najwcześniejszego etapu toczącego się postępowania karnego. Zwłoka w uzyskaniu pomocy prawnej w przypadku zatrzymania przez policję często skutkuje nieodwracalną szkodą dla interesów zatrzymanego uniemożliwiającą optymalne i satysfakcjonujące zakończenie sprawy karnej.

Rzetelna pomoc prawna podczas zatrzymania to specjalność naszej Kancelarii Adwokackiej