Umorzenie postępowania 29 grudnia 2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 29 grudnia 2022 r. doświadczony adwokat karnista z naszej kancelarii doprowadził do umorzenia postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Południe w Warszawie przeciwko klientowi naszej kancelarii.

Mianowice, w marcu 2022 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie dokonała zatrzymania klienta naszej kancelarii adwokackiej i ogłosiła mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 197 k.k. (gwałt). Szybka i skuteczna pomoc adwokata karnisty uchroniła podejrzanego od stosowania tymczasowego aresztowania (gdyby nie to, zapewne przebywałby on w areszcie do grudnia 2022 r.). Następnie, udało nam się przekonać prokuratora aby nie wnosił aktu oskarżenia do sądu, tylko umorzył postępowanie wobec braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie przestępstwa.  Adwokat od spraw karnych w Warszawie w wymierny sposób wpłynął na tok postępowania i uchronił klienta od wielu nieprzyjemności.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Kaszubski p-ko Polsce 10.11.2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 10 listopada 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu uwzględnił naszą skargę na naruszenie praw naszego klienta w postępowaniu karnym. Skarga ma numer 15466/19 , zaś wyrok w tej sprawie można ją odnaleźć na oficjalnej stronie ETPCz.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił wszystkie nasze zarzuty odnośnie wadliwości procedowania w zakresie przedłużania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a przy tym zasądził 4.600 euro zadośćuczynienia i 2.677 euro kosztów procesu. Najważniejsza jest jednak satysfakcja, że nasze zarzuty w trakcie postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie były uzasadnione, zaś to sąd wadliwie procedował dopuszczając się obrazy przepisów prawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Proces Brzeski 03 października 2022 r.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Proces Brzeski zakończył się teoretycznie w 1933 r. poprzez negatywne rozpoznanie kasacji obrońców przez Sąd Najwyższy.

Od tego dnia minęło blisko 90 lat, zaś wszyscy oskarżeni (skazani) już dawno nie żyją.

Wydawałoby się, że proces ostatecznie się zakończył i pozostaje jedynie w kręgu zainteresowań historyków.

Tymczasem, kasację w tej sprawie wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, a jednego z adwokatów naszej kancelarii Sąd Najwyższy wyznaczył obrońcą jednego z oskarżonych w tym procesie.

Jak zatem widać na powyższym przykładzie, sprawiedliwości może stać się zadość nawet po wielu latach.

Obrona w tym procesie karnym będzie wymagała dużej wiedzy i zaangażowania od adwokata od spraw karnych.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

31 sierpnia 2022 r. uchylenie tymczasowego aresztowania

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 31 sierpnia 2022 r. adwokat od spraw karnych z naszej kancelarii doprowadził do uchylenia stosowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowana było stosowane wobec klienta naszej kancelarii adwokackiej w trakcie śledztwa. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego został skierowany do sądu akt oskarżenia, zaś sąd wyznaczył posiedzenie w sprawie rozważenia zasadności dalszego stosowania środka zapobiegawczego. Argumentacja obrońcy wskazująca na brak przesłanek do stosowania w.w środka znalazła uznanie w oczach sądu i skutkowała zwolnieniem z aresztu klienta naszej kancelarii adwokackiej. Adwokat sprawy karne  Warszawa.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

25 sierpnia 2022 r. umorzenie z powodu przedawnienia karalności

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie i umorzył postępowanie w zakresie 5 z 6 zarzucanych oskarżonemu czynów.

Adwokat od spraw karnych z naszej kancelarii wniósł skuteczną apelację i doprowadził do zmiany zaskarżonego wyroku. Profesjonalnie napisana apelacja przyniosła znaczne korzyści dla klienta, który w pierwszej instancji został uznany przez sąd za winnego popełnienia wszystkich 6 zarzucanych mu czynów. Adwokat karnista doprowadził jednak do zmiany tego niekorzystnego wyroku.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

16 sierpnia 2022 r. umorzenie postępowania.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 16 sierpnia 2022 r. sąd na posiedzeniu umorzył postępowanie karne przeciwko klientce naszej kancelarii adwokackiej.

Wobec klientki naszej kancelarii został wniesiony akt oskarżenia o przestępstwo z art. 286  k.k. tzw. oszustwa. Opis czynu w akcie oskarżenia został jednak wadliwie dokonany tj. zabrakło w nim znamienia tego przestępstwa w postaci wprowadzenie w błąd (oszustwo polega na wprowadzenie w błąd, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).  Tymczasem, w myśl aktu oskarżenia oszustwo miało polegać jedynie na niewywiązaniu się z umowy – co nie jest przestępstwem. Co więcej, pokrzywdzony również nie wskazywał na jakiekolwiek wprowadzenie w błąd.

Mając na uwadze powyższe, sąd stwierdził, iż zarzucany oskarżonej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego i umorzył postępowanie.

Adwokaci karniści z naszej kancelarii adwokackiej udzielają pomocy prawnej w sprawach karnych. Adwokat od spraw karnych, adwokat prawo karne zapewni profesjonalną pomoc w sprawach karnych.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

12.08.2022 r. umorzenie śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

Prokuratura Regionalna w Warszawie postanowiła umorzyć śledztwo w zakresie pięciu czynów zarzucanych klientowi naszej kancelarii.

Śledztwo było długie i wielowątkowe, zaś podstawy umorzenia zróżnicowane tj. brak znamion czynu zabronionego, brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, niepopełnienie czynu zabronionego. Wszystkie te okoliczności doprowadziły do umorzenia śledztwa i zakończenia w tym zakresie postępowania. Tego typu rozstrzygnięcie nie tylko jest satysfakcjonujące samo w sobie, ale także otwiera drogę do żądania zwrotu kosztów obrony  przez podejrzanego.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

22 czerwca 2022 r. umorzenie śledztwa ws. oszustwa art. 286 k.k.

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 22 czerwca 2022 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga – Południe umorzył śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 286 k.k. tzw. oszustwa.

Sprawa toczyła się od kilku lat. Doszło nawet do ogłoszenia zarzutów klientce naszej kancelarii. Zazwyczaj konsekwencją ogłoszenia zarzutów jest późniejsze wniesienia aktu oskarżenia do sądu.  Tym razem, tak się jednak nie stało. W toku postępowania udało się wykazać, iż nie doszło do wypełnienia wszystkich znamion przedmiotowego przestępstwa tj. wprowadzenie w błąd, celem uzyskania korzyści majątkowej. Tym samym śledztwo musiało zostać umorzone, a nasza klientka oczyszczona z zarzutów.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

10 czerwca 2022 r. uchylenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 10 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uwzględnił zażalenie adwokata z naszej kancelarii na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia.
Sprawa dotyczy zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę klienta naszej kancelarii. Prokurator dokonując błędnej oceny dowodów postanowił umorzyć sprawę i się już nią nie zajmować. Na szczęście skuteczne zażalenie na w/w postanowienie skutkowało jego uchyleniem. Tym samym, sprawa wróci do prokuratury i będą musiały być podjęte dalsze czynności celem wyjaśnienia sprawy. Doświadczony adwokat karnista realnie wpłynął na losy tej sprawy i zapewni jej dalszy prawidłowy przebieg.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

25.05.2022 r. odmowa przedłuzenia aresztu

sekretariat@obronca24h.com

sekretariat@obronca24h.com

W dniu 25 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał wniosek prokuratora o przedłużenie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec klienta naszej kancelarii na okres kolejnych 3 miesięcy. Doświadczony adwokat od prawa karnego z naszej kancelarii wpierw złożył pisemną odpowiedź na wniosek prokuratora, a następnie na posiedzeniu przekonywał sąd o bezzasadności złożonego przez prokuratora wniosku. Finalnie udało się przekonać sąd do nieuwzględnienia wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania, zaś prokurator zmuszony był zwolnić naszego klienta do domu.

Siedziba kancelarii – Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Aleja Solidarności 119/125 lokal 97
(skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II)
00-897 Warszawa

Dane kontaktowe

Sekretariat: (48) 22 308-55-00

Adw. Mariusz Bartosiak: 795-168-445

Godziny otwarcia kancelarii

Spotkania z klientem: 08:00-20:00.

W przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby Państwowe możliwy kontakt 24/h

Potrzebujesz profesjonalne sprzętu lub obsługi ważnych wydażeń.
Nie czekaj Zadzwoń i skorzystaj z naszych usług.