AKTUALNOŚCI

16 stycznia 2018

Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze

W dniu 19 grudnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia odmawiającego naszemu klientowi...
6 grudnia 2017

UMORZENIE ŚLEDZTWA

W dniu 30 kwietnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Rejonowy w Wołominie postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie...
20 września 2017

UCHYLENIE WYROKU 25 LAT POZBAWIANIA WOLNOŚCI

W dniu 13 września 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku uznającego naszego klienta za winnego zbrodni z art. 148 ...
7 kwietnia 2017

UCHYLENIE POSTANOWIENIA O UMORZENIU

W dniu 30 kwietnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Rejonowy w Wołominie postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie...
9 stycznia 2017

ZWOLNIENIE ZATRZYMANYCH

W dniu 09.01.2017 r. adwokaci z naszej kancelarii podjęli czynności związane z obroną 3 zatrzymanych osób pod zarzutem posiadania środków odurzających oraz uprawiania konopi innych niż włókniste...
17 listopada 2016

CZĘŚCIOWE UCHYLENIE WYROKU 17.11.2016 R.

Doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku częściowo uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mocą którego nasz klient został...
15 listopada 2016

UNIEWINNIENIE 15.11.2016 R.

W dniu 15.11.2016 r. doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie wyroku uniewinniającego naszego klienta spod stawianych mu zarzutów tj. przestępstw stypizowanych w art. 200 § 1
24 września 2015

ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE ARESZTOWANIE 24.09.2015 r.

W dniu 24.09.2015 r. doprowadziliśmy do zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz naszego klienta odszkodowania w kwocie 9.000,00 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 6.000,00 zł.