AKTUALNOŚCI

28 marca 2018

Umorzenie postępowania art. 59 a.

W dniu 29 marca 2018 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie postępowania wobec klienta naszej kancelarii na podstawie uchylonego już art. 59 a k.k.
16 marca 2018

Stwierdzenie przewlekłości postępowania.

W dniu 01 marca 2018 r. doprowadziliśmy do stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie przewlekłości postępowania toczącego się przeciwko klientowi naszej kancelarii.
16 stycznia 2018

Uchylenie postanowienia o odmowie przerwy w karze

W dniu 19 grudnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia odmawiającego naszemu klientowi...
6 grudnia 2017

UMORZENIE ŚLEDZTWA

W dniu 30 listopada 2017 r. doprowadziliśmy do umorzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa, którego przedmiotem był czyn z art. 191 paragraf 1 k.k tj. groźba bezprawia w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.
20 września 2017

UCHYLENIE WYROKU 25 LAT POZBAWIANIA WOLNOŚCI

W dniu 13 września 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku uznającego naszego klienta za winnego zbrodni z art. 148 ...
7 kwietnia 2017

UCHYLENIE POSTANOWIENIA O UMORZENIU

W dniu 30 kwietnia 2017 r. doprowadziliśmy do uchylenia przez Sąd Rejonowy w Wołominie postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie...
9 stycznia 2017

ZWOLNIENIE ZATRZYMANYCH

W dniu 09.01.2017 r. adwokaci z naszej kancelarii podjęli czynności związane z obroną 3 zatrzymanych osób pod zarzutem posiadania środków odurzających oraz uprawiania konopi innych niż włókniste...
17 listopada 2016

CZĘŚCIOWE UCHYLENIE WYROKU 17.11.2016 R.

Doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku częściowo uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mocą którego nasz klient został...
15 listopada 2016

UNIEWINNIENIE 15.11.2016 R.

W dniu 15.11.2016 r. doprowadziliśmy do wydania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie wyroku uniewinniającego naszego klienta spod stawianych mu zarzutów tj. przestępstw stypizowanych w art. 200 § 1